Emily Gordon-Smith on Muck Rack

Emily Gordon-Smith

London, England
Head of Fashion — Stylus

Trend Forecaster. Head of Fashion