Jay Massacret on Muck Rack

Jay Massacret

Senior Fashion Editor — V Magazine
As seen in: V Magazine