Karim Shamsi-Basha on Muck Rack

Karim Shamsi-Basha

Birmingham Alabama

Welcome to Karim Shamsi-Basha's carpediem2013, where everyday I enter a photograph, an essay, or both. Just remember: Seize your day!