Olga Galskaya on Muck Rack

Olga Galskaya

Deputy Editor, Donetskiye novosti