Pavel Sadkov on Muck Rack

Pavel Sadkov

Deputy Editor, Komsomolskaya Pravda