Sergey Yakovlev on Muck Rack

Sergey Yakovlev

Editor-in-Chief, Kommersant Dengi