Editor and Columnist

Search Tweets

Twitter Feed

@rosnersdomain — 6,095 followers, 8,827 tweets

הרבה מאוד ניתוחים רציניים הובילו למסקנה הכרחית: הילרי קלינטון תיבחר לנשיאות. ובמילים אחרות: האמון שלי בניתוח של תהליכי עומק נשחק לנוכח הישגים דלים  https://twitter.com/yehudahmirsky/status/955831324086022145 
RT @noa_landau: למי שלא מבינים מה הבעיה להפריד עיתונאיות מעיתונאים בכותל, אולי לא הבנתם שהן הוצבו *מאחור*, ללא שדה ראייה ובלי יכולת לעבוד.…
נתניהו יאמר ההפך: מכיוון שזיהה תהליכי עומק בלתי עצירים, השקיע במי שיש טעם להשקיע בו  https://twitter.com/yehudahmirsky/status/955810848399855621 
Show More