Takao Shiraishi on Muck Rack

Takao Shiraishi

Editor, Asia Keizai