Staff writer at @Thrillist. Past contributions: @SI_NHL @RollingStone @TheHockeyNews @MNHockeyMag @TheHockeyWriter @HockeyProspectus @MensJournal