Gili Cohen on Muck Rack

Gili Cohen

Verified
Israel
Military Correspondent — Haaretz

הכתבת הצבאית של הארץ. עדכונים ואנקדוטות כרוחב ה-140 תווים Military Correspondent @Haaretz

Search Tweets

Twitter Feed

@gilicohen10 — 18,463 followers, 10,294 tweets

Oct 19, 2017

ו, גילוי נאות: שיררתי במתכונת הזו בדיוק. יש לי רק דברים טובים לומר עליה - היא בהכרח מגדילה את השוויוניות בצה"ל. היה אחלה להיות סמ"ר!

Oct 19, 2017

וכך, כאשר בצה"ל לא הצליחו לשכנע את הכנסת להאריך את שירות הנשים בחוק, אז לאט-לאט גדל מספר הנשים שמשרתות בדיוק כמו הגברים בדרך עוקפת ->

Oct 19, 2017

"דין אשה כדין גבר" קוראים לזה, וכיום משרתות כך הלוחמות (כמובן), אך גם נשים בהרבה מקומות באמ"ן, מדריכות צניחה, כתבות בגל"צ וכולי ->

Oct 19, 2017

למדתי כעת שמדריכות מורן ישרתו מעתה שנתיים ושמונה חודשים (במקום שנתיים). צה"ל מרחיב בזחילה את התפקידים שבהם נשים משרתות יותר מהחוק כרגע ->

Show More