Lixin Zhang on Muck Rack

Lixin Zhang

Deputy Editor in Chief, Journal of Xi'an Technological University