Senior journalist 20+ years @abcnews Australia. Presenter, Executive Producer, now freelance Correspondent in HK @AJEnglish @abcnews @australiaplus Views my own