Zhihua Wang on Muck Rack

Zhihua Wang

Editor in Chief, Marine Electric & Electronic Technology