Scott Zucker on Muck Rack

Scott Zucker

Verified
Daytona Beach, FL
Sports Editor — The Daytona Beach News-Journal

Sports Editor of the Daytona Beach News-Journal. Former USA TODAY Sports. AU alum. Husband. Dad. Fashion icon